Laura Ghibu Ventimiglia

Dr. Laura Ghibu

Dr. Laura Ghibu este specializata in Suedia in chirurgie orala si implicata international in gestionarea pandemiei prin educatie.


Back