Regulamentul Concursului “O lume de explorat, un carucior de castigat!”

Regulamentul Concursului “O lume de explorat, un carucior de castigat!”

Regulamentul Concursului “O lume de explorat, un carucior de castigat!”

1. Organizatorul concursului

1.1. Organizatorul concursului “O lume de explorat, un carucior de castigat!” (denumit in continuare “Concurs”) este DOCTOR MIT CENTER SRL, persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social şi adresa de corespondenţă in Bucuresti, Bld. Ion Ionescu de la Brad nr. 81-85, Et. 1, Ap 2, sector 1, avand Cod Unic de inregistrare RO36819724 si numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/16127/2016, cont nr. RO42INGB0000999906439112 deschis la ING Baneasa, tel.: 021 3266 030, fax. 031 817 02 78, denumita in continuare “Organizatorul”, reprezentata la autentificarea prezentului inscris de Dl. Bogdan Ivanescu, in calitate de Administrator.
1.2. Concursul se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Concursului, având obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea iniţială, prin publicare pe site-ul www.doctormit.ro. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puţin 12 de ore înainte de intrarea în vigoare.
1.3. Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului determinate de cauze ce fac imposibilă continuarea Concursului, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul site-ului www.doctormit.ro. Întreruperea Concursului din motivele indicate mai sus, determină încetarea obligaţiilor născute în sarcina Organizatorului în raporturile cu participanții.

2. Durata promotiei si aria de desfasurare a campaniei

Concursul “O lume de explorat, un carucior de castigat!” va avea loc in perioada 22 noiembrie – 21 ianuarie 2019, urmand sa fie organizata si sa se desfasoare in toata tara, pentru toate persoanele ce se vor inscrie pe pagina dedicata Concursului din site-ul www.doctormit.ro.

3. Dreptul de participare

3.1. Poate participa la aceast Concurs orice persoana fizica, romana sau straina, care are varsta de cel putin 18 ani impliniti la data inceperii Concursului, si care, gravida fiind, raspunde corect la chestionarul din pagina oficiala a Concursului din site-ul www.doctormit.ro si completeaza formularul de inregistrare din pagina oficiala de pe site-ul www.doctormit.ro in perioada desfasurarii Concursului.
3.2. La Concurs nu au dreptul sa participe angajatii si persoanele fizice autorizate sau independente care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu Organizatorul, sotiile / sotii, precum si rudele de gradul I ale acestora.

4. Mecanismul campaniei promotionale

Inscrierea la concurs consta in completarea formularului de inregistrare (ce contine datele de identificare ale gravidei: prenume, email, telefon, data probabila a nasterii, spitalul, judetul) din pagina oficiala a Concursului de pe site-ul www.doctormit.ro, in perioada de desfasurare a Concursului: 22 noiembrie – 21 ianuarie 2019.

5. Descrierea premiilor

5.1. Premiul Concursului consta in oferirea unui carucior Chicco Trio Sprint.
5.2.Valoarea totala a premilor este in suma de 1990 lei (cu TVA inclus).
5.3. Imaginile si denumirile produselor, folosite in promovarea Concursului sunt cu titlu de prezentare. Produsele finale pot avea funcții sau culori diferite, în funcție de disponibilitatea stocului la furnizor.
5.4. Nu se acordă contravaloarea în bani sau în alte produse a premiilor.

6. Modul de desfasurare al Concursului

Concursul se desfăşoară numai în mediul online, pe site-ul www.doctormit.ro sau pe alte site-uri partenere care afişează formularul de înscriere în Concurs. La tragerea la sorti participa toate persoanele care indeplinesc prevederile pct. 3 din prezentul Regulament.

7. Tragerea la sorti. Acordarea premiului. Anuntarea castigatorului.

7.1. Premiul se va acorda prin tragere la sorti. Tragerea la sorti va avea loc la data de 22 ianuarie 2019. Extragerea va fi efectuata de catre Organizator, prin intermediul unui serviciu online de alegere aleatoare a câştigătorilor (de ex: www.random.org. La momentul extragerii se va redacta un proces verbal, ce va fi semnat de catre un reprezentant autorizat al Organizatorului.
Tragerea la sorti consta in extragerea aleatorie a unui numar, reprezentand numarul de inregistrare in concurs al persoanei, din numarul total de inregistrari in Concurs. Pentru exemplificare, daca numarul extras este numarul 11, cea de-a 11 a persoana inscrisa in Concurs va fi desemnata castigatoare.
7.2. Persoana a carei inregistrare in concurs s-a facut cu numarul extras, va fi desemnata castigatoare a premiului descris la pct. 5 din prezentul Regulamet, daca indeplineste conditiile de participare la concurs prevazute de prezentul Regulament. Desemnarea castigatoarei premiului descris la pct. 5 din prezentul Regulament se face in baza procesului verbal al tragerii la sorti semnat de catre toti participantii la extragere.
7.3. Numele castigatoarei va fi publicat dupa tragerea la sorti pe site-ul www.doctormit.ro. Castigatoarea va fi anuntata personal de catre un angajat al Organizatorului, in aceeasi zi cu tragerea la sorti, telefonic si prin email.

8. Validarea castigatoarei

8.1. Pentru a fi validata drept câştigătoare, participanta la Concurs trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile descrise în secţiunile 3, 5, 6 şi 7 ale Regulamentului oficial al Concursului. De asemenea, în momentul recepţiei premiului, Participanta trebuie să prezinte un act de identitate valabil (cartea de identitate sau paşaportul).
8.2. Contestaţii: Contestaţiile se pot face în 24 de ore de la data incidentului. Contestaţia se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa [email protected] şi va cuprinde în mod obligatoriu:
i) numele, domiciliul, date de identificare;
ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază contestaţia.
8.3. Contestaţiile se vor soluţiona în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii.

9. Predarea premiului

9.1. Câștigătoarea din București va ridica premiul în maximum 30 zile calendaristice direct de la sediul Organizatorului, în orele de program specificate în pagina de contact www.doctormit.ro/contact cu anunţarea în prelabil cu 24 ore. În caz contrar premiul rămâne în posesia Organizatorului, fără a extrage alți câștigători.
9.2. Câştigătoarea care are domiciliul/ reşedinţa în afara localității Bucureşti şi doar la solicitarea expresă a acestora, Organizatorul va trimite premiile prin curier, cu confirmare de primire, în maxim 30 de zile lucrătoare de la data publicării listei de câştigători, suportând costurile.
9.3. Organizatorul este exonerat de raspundere in urmatoarele situatii:
– datele de contact ale castigatoarei desemnate nu sunt valide;
– castigatoarea desemnata nu raspunde in termen de 7 zile de la momentul extragerii la contactarea efectuata de catre Organizator;
– castigatoarea desemnata nu accepta premiul.
9.4. Castigatoarea premiului nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau alte obiecte in afara celor stabilite ca premiu, si nici nu poate solicita modificarea parametrilor premiilor.

10. Limitarea raspunderii:

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru orice tip de probleme cu privire la înscrierea în Concurs, cauzate de furnizorul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreşte să se înscrie în Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/ disfuncţionalităţile neanunţate ale furnizorului de Internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării reţelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Concurs în perioada de desfăşurare a Concursului.

11. Taxe si impozite

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.

12. Prelucrarea datelor cu caracter personal

12.1. DOCTOR MIT CENTER SRL, J40/16127/2016, CUI RO36819724, in calitate de Organizator al Concursului, prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților la acest Concurs în conformitate cu Regulamentul 679/2016. Vezi Politica de Confidentialitate a Datelor Personale aici: https://www.doctormit.ro//politica-de-confidentialitate/
Organizatorul, in calitate de Operator de Date cu Caracter Personal, colecteaza in conditiile legii date precum nume, telefon, e-mail, semnatura ori date cu carater medical, precum data prognozata a nasterii sau spitalul unde va avea loc nasterea. Datele personale sunt prelucrate in vederea desfasurarii Concursului si inmanarea premiilor castigatorului. In măsura în care acceptati, prin exprimarea acordului dumneavoastra in mod expres prin completarea si trimiterea formularului dedicat din pagina oficiala a Concursului din site-ul www.doctormit.ro, Organizatorul va va putea transmite newslettere şi alte comunicări comerciale pentru a va tine la curent cu noutatile medicale, cu serviciile si produsele Organizatorului, pentru a va comunica promotiile si /sau evenimentele pe care acesta le organizeaza.
Datele personale sunt prelucrate de catre Organizator prin intermediul site-ului care este hostat pe teritoriul Romaniei, precum si la sediul acestuia din Romania.
Daca activitatea Organizatorului de informare asupra beneficiilor recoltarii la nastere si a stocarii de celule stem nu se incheie cu un contract intre participantul la Concurs si Organizator, datele cu caracter personal vor fi prelucrate in cadrul politicii Organizatorului de marketing direct pe durata a 5 ani de la momentul colectarii datelor.
Aveţi dreptul de a solicita detalii privind informaţiile despre dvs. pe care Organizatorul le colecteaza si proceseaza şi de a cere ca Organizatorul să corecteze inexactităţile din aceste informaţii, aveti dreptul de a obiecta sau de a solicita restricţionarea procesării, de a solicita accesarea, eliminarea sau portabilitatea informaţiilor dvs. De asemenea, conform legii, va puteti adresa cu o solicitare scrisa si catre Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro ) si justitiei, dupa caz.
Tot în categoria drepturilor dumneavoastra, reiterăm şi dreptul de a va retrage în orice moment consimţământul de prelucrare a Datelor Personale în scop de marketing direct şi de realizare a profilului de marketing direct. Prelucrarea datelor personale în scop de marketing direct poate înceta în orice moment, prin retragerea consimţământului dvs.
Exercitarea drepturilor de mai sus se poate face după cum urmează:
(a) prin cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă către Organizator, la adresa: Bucuresti, Bld. Ion Ionescu de la Brad nr. 81-85, Et. 1, Ap 2, sector 1
(b) prin cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă către Organizator, prin e-mail, la adresa: [email protected];
Termenul de soluţionare a cererii este de 30 de zile, în condiţiile prevăzute de Regulamentul UE 679/2016.
Dacă doriți să înaintați o plângere legată de modul în care v-au fost procesate datele personale, contactați Responsabilul cu Protecția Datelor la datele de contact de mai sus. Responsabilul cu Protecția Datelor va lua legătura cu dumneavoastră pentru soluționarea sesizarii.
12.2. Organizatorul nu condiţionează participarea la Concurs sau primirea premiilor de exprimarea acordului participantului la Concurs de a fi contactat in scop de marketing direct.
12.3 Organizatorul le poate solicita Câştigătorilor consimţământul liber exprimat pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite sau online, audio şi video, numele, prenumele, localitatea de reşedinţă şi imaginea lor. Pentru a-şi exprima acordul expres în acest sens, Participanții câştigători vor semna o declaraţie în care vor fi cuprinşi termenii acestui acord.
Organizatorul nu condiţionează participarea la Concurs sau înmânarea premiului de darea acestui consimtamant. În cazul în care participanții nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare în acest sens.
12.4. Doar câştigătorilor li se vor solicita adresele de corespondenţă pentru expedierea premiilor.

13. Regulamentul Concursului

Regulamentul Concursului “O lume de explorat, un carucior de castigat!” este disponibil pe site-ul www.doctormit.ro.
Redactat astazi, 01 noiembrie 2018, in 2 (doua) exemplare.

DOCTOR MIT CENTER SRL
prin Administrator Dl. Bogdan Ivanescu

Doctor MiT

Doctorul Bogdan Ivanescu este co-fondator al bancii de tesuturi umane StemSure (2009), fiind implicat in primul transplant de celule hematopoietice din Romania. Totodata este creatorul platformei medicale Doctor MiT (2013), asumandu-si astfel rolul de a valida sau de a desconspira miturile medicale in care am ajuns sa credem si gazda documentarului romanesc de biotehnologie Biocod realizat de catre DIGI World. Este promotor al celor mai noi tehnologii medicale aparute la nivel mondial precum Rigenera si un fervent sustinator al cauzei ce promoveaza masurile ecologice pentru limitarea efectelor incalzirii globale. In acest sens compania pe care a fondat-o planteaza cate un copac pentru fiecare copil pentru care parintii aleg sa recolteze celule primordiale la nastere. Este membru al echipei studiului clinic ce implementeaza in Romania transplantul cu celule recoltate la nastere pentru tratarea autismului la copii.

vaccinuri,
Anterior
Vaccinuri de calitatea a 2-a pentru Romania?
Cat sange ai in corp, hemoragia,
Urmator
Afla acum cat sange ai in corp si cat poti pierde

Intreaba-ma!

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*  *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Avatar for Daniliuc
  Daniliuc
  18/01/2019 at 3:52 pm — Răspunde

  Sa fie cu mult noroc

  • Avatar for Doctor MIT
   Doctor MIT
   18/01/2019 at 6:09 pm — Răspunde

   Sa fie! Nu uitati ca numele castigatoarei va fi publicat dupa tragerea la sorti (22 ianuarie 2019) pe site-ul https://www.doctormit.ro
   Mult noroc!

 2. Avatar for Lucia
  Lucia
  14/01/2019 at 7:16 pm — Răspunde

  Sa fie cu noroc!

  • Avatar for Doctor MIT
   Doctor MIT
   14/01/2019 at 7:47 pm — Răspunde

   Sa fie! Nu uitati ca numele castigatoarei va fi publicat dupa tragerea la sorti (22 ianuarie 2019) pe site-ul https://www.doctormit.ro
   Mult noroc!

 3. Avatar for Dochia
  Dochia
  12/01/2019 at 7:13 am — Răspunde

  😊😊😊 mi-au fost de folos articolele postate de dumneavoastra!

  • Avatar for Doctor MIT
   Doctor MIT
   13/01/2019 at 12:06 pm — Răspunde

   Ma bucura nespus sa aud asta! Astfel de feedback-uri ne motiveaza extraordinar sa continuam sa abordam subiecte cat mai interesante si utile 🙂

 4. Avatar for Popa
  Popa
  22/12/2018 at 4:20 am — Răspunde

  Mulțumim pt premii!

  • Avatar for Doctor MIT
   Doctor MIT
   07/01/2019 at 7:07 pm — Răspunde

   Cu mare drag! Va multumim ca sunteti alaturi de noi!

 5. Avatar for Cucu
  Cucu
  11/12/2018 at 11:51 am — Răspunde

  Să fie cu noroc

  • Avatar for Doctor MIT
   Doctor MIT
   07/01/2019 at 7:21 pm — Răspunde

   Sa fie! Nu uitati ca numele castigatoarei va fi publicat dupa tragerea la sorti (22 ianuarie 2019) pe site-ul https://www.doctormit.ro
   Mult noroc!

 6. Avatar for Máthé-Geréd Enikő
  Máthé-Geréd Enikő
  09/12/2018 at 1:01 pm — Răspunde

  👍👍👍 bine

  • Avatar for Doctor MIT
   Doctor MIT
   10/12/2018 at 8:22 pm — Răspunde

   Ne bucuram sa primim feedback-ul dumneavoastra pozitiv! Nu uitati ca numele castigatoarei va fi publicat dupa tragerea la sorti (22 ianuarie 2019) pe site-ul www.doctormit.ro

 7. Avatar for Alexandra Barbuica
  Alexandra Barbuica
  22/11/2018 at 8:05 pm — Răspunde

  Bunã seara! Super episoade 🙂 foarte utile, de arãtat mai departe membrilor familiei extinse, felicitãri pentru subiecte!
  O întrebare, unde este formularul de înregistrare pentru concursul "O lume de explorat, un cãrucior de câştigat"? Bebeluşa mea ar trebui sã vrea sã ne cunoascã în luna mãrțişorului şi poate am noroc la concurs 🙂 sã o aştept cu ceva frumos acasã.

  • Avatar for Doctor MIT
   Doctor MIT
   14/01/2019 at 8:35 pm — Răspunde

   Va multumesc din suflet pentru feedback! Formularul de inregistrare pentru concurs se gaseste aici: https://www.doctormit.ro/tombola/ . Intreaga echipa Doctor MIT ii ureaza multa sanatate micutei si mult noroc mamicii!


Back
SHARE

Regulamentul Concursului “O lume de explorat, un carucior de castigat!”