Termeni si conditii

1. PREAMBUL:

Website-ul www.doctormit.ro, denumit în continuare site-ul, este deținut și administrat de către:

SC.DOCTOR MIT CENTER S.R.L.

Adresa sediului social:
Bucuresti, Bld. Ion Ionescu de la Brad, nr. 81-85, et. 1, ap. 2

Cod Unic de Inregistrare CUI (CIF): RO36819724
Numar de Ordine in Registrul Comertului: J40/16127/2016
Cont bancar RON IBAN: RO42INGB0000999906439112 deschis la ING Baneasa

e-mail: [email protected], tel.: 0722.504.540

denumită în continuare Doctor MIT.

Site-ul are un conținut exclusiv informativ, având ca scop transmiterea către Utilizatori de informații medicale sub diverse forme: scritpic, audio-video și grafic.

Navigarea pe site, urmată de comunicarea (se concretizează printr-o solicitare adresată pe e-mail, urmată de o confirmare a răspunsului pe e-mail) dintre Utilizator și Doctor MIT, expusă în Secțiunea „Întreabă-mă”, echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos de către orice Utilizator.

Doctor MIT își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul site-ului, precum și Termenii și condițiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă.

În caz de divergență sau neînțelegeri între Doctor MIT și Utilizator, se vor aplica Termenii și condițiile valabile la momentul solicitării adresate pe e-mail.

2. DREPURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ:

Conținutul site-ului: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea Doctor MIT și a partenerilor săi și este apărat de Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum și de legile speciale privind proprietatea intelectuală și industrială.

Conceptul Doctor MIT aparține în exclusivitate și de drept proprietarului mai sus prezentat, fiind protejat de legislația specială în materia drepului de autor și drepturilor conexe, precum și a mărcilor, beneficiid astfel de toate și oricare dintre prerogativele conferite de dreptul de autor și dreptul la marcă.

Folosirea, prin orice modalitate (copiere, reproducere etc.), orice mijloc (online, offline) și orice scop (publicitate, comercial etc.) fără acordul Doctor MIT a oricăror elemente enumerate mai sus este considerată utilizarea neuatorizată, fiind sancționată conform legislației în vigoare.

3. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR/INFORMAȚIILOR:

Doctor MIT este înregistrată în Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal.
Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele și prenumele, adresa de domiciliu/reședință, telefon/fax, e-mail.
Datele colectate cu privire la newslettere și alerte sunt confidențiale. Doctor MIT va putea selecta Utilizatorii cărora le va trimite newslettere și alerte.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Doctor MIT are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de către Utilizatori.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este: marketing, publicitate, servicii de comunicații electronice

Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiționată ca aceste date să fie incluse în baza de date a Societății și cu utilizarea și prelucrarea de către aceasta, afiliații, partenerii și colaboratorii acesteia pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus.

Utilizatorior le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției in caz de încălcare a drepturilor sale. Clienții au dreptul de a solicita ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal. Utilizatorul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate și datate, înaintata către adresa Doctor MIT

4. CONDIȚII DE UTILIZARE:

Site-ul este furnizat de către Doctor MIT pe o bază "așa cum este" și "atât căt este disponibil". Doctor MIT nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potential dăunator.

Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, Doctor MIT fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site.

Doctor MIT nu este răspunzator de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site. Doctor MIT nu acordă niciun fel de garanție pentru conținutul și utilizarea acestui site. Informațiile publicate corespund realității la momentul înscrierii lor pe site sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului.

Serviciile și produsele prezentate pe site sunt prezentate cu titlu informativ.

Doctor MIT își rezervă dreptul de a selecta solicitările Utilizatorilor care vor primi răspuns și care vor fi postate/păstrate în Secțiunea „Întreabă-mă”.

5. LINKURILE UNOR SITE-URI TERȚE:

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de către terți. Doctor MIT nu controlează și nu este răspunzător pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate și de funcționalitate ale acestor site-uri.

Fără a se limita la cele mai sus menționate, Doctor MIT își declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:
a. Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți;
b. Sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare;
c. Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
d. Nu ofera o securitate adecvată;
e. Conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv; sau
f. Sunt licențioase sau calomnioase.

De asemenea, Doctor MIT nu autorizează conținutul sau orice alte produse și servicii prevăzute pe astfel de site-uri; Utilizatorul își asumă integral riscul accesării/utilizării acestor link-uri.

6. LEGISLAȚIA APLICABILĂ.JURISDICȚIE:

TERMENI ȘI CONDIȚII ale acestui site sunt guvernate de legile din România.

Instanțele competente din România, respectiv din circumscripția adresei Doctor MIT, vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legatură cu prevederile TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR sau în cazul disputelor în care TERMENII ȘI CONDIȚIILE acestui site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.


Back