normalitate

normalitatea in sarcina, Herghelegiu,

Continuarea discutiei cu Conf. univ. dr. Doru Herghelegiu care prezinta viitoarelor mamici varianta de sarcina absolut normala.

normalitatea in sarcina, Herghelegiu,

Concluziile discutiei cu Conf. univ. dr. Doru Herghelegiu care prezinta viitoarelor mamici varianta de sarcina absolut normala.


Back