Herghelegiu

normalitatea in sarcina, Herghelegiu,

Continuarea discutiei cu Conf. univ. dr. Doru Herghelegiu care prezinta viitoarelor mamici varianta de sarcina absolut normala.

normalitatea in sarcina, Herghelegiu,

Concluziile discutiei cu Conf. univ. dr. Doru Herghelegiu care prezinta viitoarelor mamici varianta de sarcina absolut normala.

Dr. Doru Herghelegiu

Conf. Univ. Dr. Doru Herghelegiu este medic primar in Obstetrica-Ginecologie si director al Spitalului Clinic Sanador.


Back